Hrana za naše misli

Vjera

📖Danas ćemo gledati treći nivo vjere. Nalazi se u Mateju 8:5-10: ” Kad uđe Isus u Kafarnaum, pristupi mu neki ...
Read More

Vjera

✨Jučer smo gledali prvi nivo vjere a to je nevjera. Rekli smo da se nevjera bazira na vjerovanju da Bog ...
Read More

Vjera

📖Uto nastade silna oluja,a valovi su tako navalili na lađicu da su je već napunjali. On bijaše na krmi i ...
Read More

Vjera

📖Dok i dalje govorimo o vjeri,pročitat ćemo Hebrejima 12:1-2: Zato i mi,opkoljeni tolikim oblakom svjedoka,odbacimo od sebe svako breme i ...
Read More

Vjera

✨U posljednja dva dana smo govorili o vjeri i njenoj važnosti i pravilnoj ishrani Božje Riječi i vježbanju naše vjere ...
Read More

Vjera

✨ Jučer smo govorili da je Božja Riječ važna za jačanje naše vjere. Ali postoji još nešto što mi trebamo ...
Read More

Vjera

✨Rimljanima 10:7 Prema tome,vjera dolazi od propovijedanja,a propovijedanje biva riječju Kristovom. Da bi u potpunosti razumjeli ovaj stih,moramo znati da ...
Read More

Klub ljubitelja knjige

Continue reading→ ...
Read More

Kampovi ECBiH

Continue reading→ ...
Read More

Doručak za žene

Continue reading→ ...
Read More